Περίληψη διδακτορικής διατριβής Άρτεμις Ζαχμάνογλου

"Μετρήσεις σε Ηλεκτρικό Όχημα και Ευφυή Δίκτυα"

Η πορεία των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων χαρακτηρίζεται από κρίσιμες ημερομηνίες-σταθμούς στην κατασκευή και κυκλοφορία ηλεκτρικών αυτοκίνητων από το 1839 μέχρι και σήμερα. Στην διατριβή αυτή, αρχικά, θα γίνει μία βιβλιογραφική ανασκόπηση θεμάτων που αφορούν την τεχνολογία υβριδικών οχημάτων. Στην συνέχεια, θα μελετηθούν συστήματα υβριδικής μετάδοσης ισχύος και κατηγοριοποίηση των υβριδικών οχημάτων με βάση την πηγή ενέργειάς τους. Παράλληλα, θα εξεταστούν εφαρμογές ηλεκτρικής τεχνολογίας στην αυτοκίνηση με έμφαση στους τρόπους φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων, τους τύπους και τις διατάξεις σύνδεσης του οχήματος στο δίκτυο. Τέλος, θα δοθεί έμφαση σε ανάπτυξη εφαρμογών με βάση την τεχνολογία Vehicle-to-Grid (V2G) εστιάζοντας στο ευφυές δίκτυο ενέργειας (Smart Grid) και τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την τεχνολογία αυτή.