Περίληψη διδακτορικής διατριβής Τζούλιαν Κούτσης

"Ενσωματωμένα Συστήματα με ρευστομηχανικές Διατάξεις για Βιοϊατρικές Εφαρμογές με Έμφαση σε Αναπνευστικά Προβλήματα"

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής θα είναι η δημιουργία αυτόνομης διάταξης η οποία στοχεύει στο να βοηθάει ασθενείς, να παρακολουθούν την πνευμονολογική τους ασθένεια καθώς και ιατρούς-ερευνητές, στην διάγνωση και καταπολέμηση πνευμονολογικών ασθενειών.

Στα πλαίσια της διατριβής θα αναπτυχθεί ρευστομηχανική διάταξη που θα αναλύει δείγματα και στην συγκεκριμένη περίπτωση βιολογικά υγρά. Στόχος της διάταξης αυτής, θα είναι η επιτόπια ανάλυση του βιολογικού υγρού ως προς συγκεκριμένα κύτταρα και βακτήρια. Αυτό θα επιτυγχάνεται μέσω διάλυσης των δειγμάτων με συγκεκριμένες ουσίες, και πέρασμα από συγκεκριμένους βίο-υποδοχείς και κυτταρικούς ιστούς από διάφορες κυτταρικές ομάδες των πνευμόνων. Επόμενο στάδιο θα είναι η μέτρηση των ηλεκτρικών σημάτων από τα βιολογικά δείγματα με την βοήθεια ηλεκτρονικών μικρο-αισθητήρων (ροής, θερμοκρασίας, αγωγιμότητας, πίεσης κτλ). Οι αισθητήρες θα δημιουργούνται πάνω σε εύκαμπτα και σταθερά υποστρώματα, διαφόρων τύπων. Με αυτόν τον τρόπο η διάταξη θα είναι ικανή να αναλύει τα βιολογικά υγρά και να εξάγει αποτελέσματα με στόχευση για ασθενείς με άσθμα. Επιπρόσθετα, θα μπορεί να εκτιμήσει το επίπεδο επικινδυνότητας της ασθένειας. Επιπρόσθετα θα αναπτυχθεί και ρευστομηχανική διάταξη, η οποία θα μπορεί να καταγράφει τον ρυθμό της αναπνοής, την μέγιστη εισπνοή και εκπνοή και τον βήχα, ενός ασθενή. Το ρευστομηχανικό σύστημα, μαζί με ένα επιταχυνσιόμετρο θα αντιλαμβάνεται την στάση του σώματος κατά την διάρκεια του ύπνου, με στόχο την παρακολούθηση ασθενών με άπνοια. Ο συνδυασμός αυτών των  συστημάτων θα έχει ως αποτέλεσμα ένα ολοκληρωμένο σύστημα, ως προς την ολική αξιολόγηση ενός ασθενή με αναπνευστικά προβλήματα.