Περίληψη διδακτορικής διατριβής Ηρακλή Ρηγάκη

"Αυτόματη παρακολούθηση της βιοποικιλότητας με τη χρήση ασύρματων δικτύων και οπτικών / οπτικοακουστικών αισθητήρων"

Το θέμα του διδακτορικού είναι πολυθεματικό και ανήκει στην περιοχή των low-power electronics, wireless communications και IoT. Είναι η αυτόματη παρακολούθηση της βιοποικιλότητας με την σχεδίαση αισθητήρων και καταγραφέων (recorders) και γενικά ενσωματωμένων συστημάτων που μεταδίδουν τις καταγραφές τους σε ένα server. Η βιοιποικιλότητα που εξετάζουμε αφορά τα έντομα, τα πτηνά, τα θηλαστικά. Τέτοια συστήματα έχουν μια σειρά από κρίσιμες παραμέτρους που είναι προς διερεύνηση πχ. Πως θα λειτουργούν ενεργειακά αυτόνομα για μεγάλα χρονικά διαστήματα αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες του φυσικού χώρου. Πως θα ενσωματωθούν στο αναδυόμενο πεδίου του IoT κ.α. Για παράδειγμα μόνο, αναφέρουμε την πιθανότητα τροποποίησης των τυπικών, χαμηλού κόστους πλαστικών παγίδων για πολλά είδη εντόμων με τους απαραίτητους οπτοηλεκτρονικούς αισθητήρες ώστε να παρακολουθούμε την είσοδο τους σε αυτές και να τα ανιχνεύσουμε. Οι πληροφορίες που θα καταγράφουμε είναι χρονοσήμανση, θερμοκρασία, υγρασία, συντεταγμένες GPS και σε σχετικές περιπτώσεις να προσδιορίσουμε τα είδη του εισερχόμενου εντόμου από το φτερούγισμα του (wingbeat).