Περίληψη διδακτορικής διατριβής Νικόλαου Σουλτάνου

"Διερεύνηση ηλεκτρομαγνητικής και μηχανικής συμπεριφοράς σύγχρονης μηχανής με τη χρήση μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων"

 

  1. Συνοπτική Παρουσίαση Θέματος και Αιτιολόγηση

Η παρούσα διδακτορική διατριβή θα εκπονηθεί στό τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΠΑΔΑ και το θέμα της αφορά την ηλεκτρομηχανική μελέτη τριφασικής Σύγχρονης Μηχανής Εκτύπων πόλων με τη δημιουργία δισδιάστατου μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων

  1. Σκοπός και Πρωτοτυπία της Προτεινόμενης Έρευνας

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η ανάλυση της λειτουργίας τριφασικής σύγχρονης γεννήτριας εκτύπων πόλων κατά την εκκίνηση, καθώς και την ηλεκτρομαγνητική μελέτη ενός συστήματος δύο βαθμών ελευθερίας (στρόβιλος-γεννήτρια). Για τη σχεδίαση του μοντέλου της τριφασικής γεννήτριας  θα χρησιμοποιηθούν τα κατασκευαστικά στοιχεία μιας πραγματικής τριφασικής μηχανής που προορίζεται για λειτουργία σε υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής. Για την κατασκευή και εξομοίωση του μοντέλου στις δυο διαστάσεις θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Opera -2d, τι οποίο χρησιμοποιεί τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων