Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής Χρήστου Πεταρούδη

«Ανάπτυξη Προηγμένων Οξειδίων Μετάλλων Μετάπτωσης για Διατάξεις Νανοηλεκτρονικής»

Η προτεινόμενη πρόταση στοχεύει μέσα από την οξείδωση μετάλλων μετάπτωσης να αναπτύξει καινοτόμες υβριδικές φωτονικές διατάξεις με αυξημένες επιδόσεις χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές νανοτεχνολογίας για εφαρμογές σε σύγχρονα οπτοηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήματα.

Η ανάγκη για έρευνα στο τομέα αυτό είναι πλέον μεγάλη διεθνώς. Ο τομέας της νανοτεχνολογίας μπορεί να συμβάλλει στη παραγωγή καινούργιας γνώσης και στη συνέχεια καινοτόμων προϊόντων που θα βελτιώσουν τόσο την ανταγωνιστικότητα της χώρας σε τομείς μεγάλου τεχνολογικού ενδιαφέροντος όσο και την καθημερινή ζωή των πολιτών. Τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και ενδεχομένως νέων τεχνολογιών. Τέλος, η ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής επιστημονικής στάθμης για τη πραγματοποίηση έρευνας στο τομέα της νανοτεχνολογίας στον Ελλαδικό χώρο, σε ένα κλάδο που ήδη γνωρίζει άνθηση διεθνώς και αναμένεται να δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας την επόμενη δεκαετία, είναι μια επένδυση στο μέλλον και τις καινούργιες τεχνολογίες και ενισχύεται σημαντικά με την υλοποίηση μιας τέτοιας πράξης. 

Για την υλοποίηση της προτεινόμενης πρότασης, θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ομάδα του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» αλλά και με ομάδες άλλων ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων, όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα θέματα που μελετώνται περιλαμβάνουν: Πειραματική μελέτη νανοκυκλωμάτων για μικροηλεκτρονικές διατάξεις, οπτοηλεκτρονικές διατάξεις και εφαρμογές τους σε νέας γενιάς νανοδιατάξεις.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας από την πρόταση αυτή θα χρησιμοποιηθούν μετά από σχολαστική αξιολόγηση, για περαιτέρω διερεύνηση σε θέματα Οξειδίων Μετάλλων Μετάπτωσης, υβριδικών νανο-διατάξεων με εφαρμογές σε νανο-κυκλώματα και υβριδικά Οπτο-Νανο-συστήματα.