Περίληψη διδακτορικής διατριβής ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Η εργασία αυτή ερευνά τις δυνατότητες ανάπτυξης υπολογιστικού μοντέλου παραγωγής νοηματικών περιλήψεων κειμένων κοινωνικών δικτύων. Για το σκοπό αυτό τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης  όπως Transformers / Neural Networks χρησιμοποιούνται συνεργατικά με άλλες κατάλληλες τεχνικές προκειμένου να παραχθεί ένα αποτελεσματικό μοντέλο κατάλληλο για περιπτώσεις επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών.