Περίληψη διδακτορικής διατριβής Καραγιαννόπουλος Παναγιώτης

Το πρόβλημα διαχείρισης και ανακύκλωσης των ηλεκτρικών συσκευών στο τέλος του κύκλου ζωής τους, οδηγεί, πολλές φορές, σε τεράστια σπατάλη ενέργειας. Για τη βέλτιστη διαχείριση και ελαχιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος είναι επιβεβλημένη η μελέτη της στοχευμένης βραχυβιότητας των ηλεκτρικών συσκευών και ο σχεδιασμός επαναχρησιμοποίησης, συντήρησης και διάσωσης των βασικών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων τους. Αυτή η διδακτορική διατριβή διερευνά στρατηγικές αντίστροφης μηχανικής με κύριο στόχο την παράταση του χρόνου ζωής της συσκευής από το πρίσμα της πρόληψης, επισκευής και επαναχρησιμοποίησης. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στον αειφόρο σχεδιασμό με σκοπό την επιλογή βιώσιμων υλικών και διαδικασιών, έτσι ώστε να δαπανώνται λιγότεροι πόροι και να ενσωματώνονται οι νέες μελλοντικές τάσεις. Τέλος, θα αναπτυχθούν εφαρμογές και τρόποι ανάλυσης του σχεδιασμού για την παράταση του κύκλου ζωής μιας ηλεκτρικής συσκευής.