Περίληψη διδακτορικής διατριβής Λάζαρου Τουμανίδη

"Μηχανική μάθηση, με ενεργή ανθρώπινη συμμετοχή"

Η προτεινόμενη διατριβή αφορά μελέτη του συνδυασμού της ανθρώπινης και της μηχανικής ευφυίας σε λύσεις όπου χρησιμοποιείται μηχανική μάθηση και αποσκοπεί στην απάντηση των ερωτημάτων: