Περίληψη διδακτορικής διατριβής ΡΙΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια λόγω των μηδενικών ρύπων, των πολλών πλεονεκτημάτων που έχουν οι ηλεκτρικοί κινητήρες, καθώς και της αρκετά μικρότερης ανάγκης συντήρησης σε σχέση με τα οχήματα που κινούνται από Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, αλλά και του κόστους χρήσης.

Στόχος της διατριβής αυτής είναι η βελτιστοποίηση του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (EMS – Energy Management System) των ηλεκτρικών οχημάτων, χρησιμοποιώντας διάταξη μπαταριών ιόντων λιθίου και υπερπυκνωτών για τη κάλυψη διαφορών φορτίων, ελεγχόμενα από εργαλεία υπολογιστικής νοημοσύνης για καλύτερη επεξεργασία – ανάλυση των δεδομένων και πλήρη εποπτεία των υποσυστημάτων (Control Modules) του οχήματος. Αυτό επιφέρει αύξηση της απόδοσης του συστήματος, μεγαλύτερη αυτονομία και διάρκεια ζωής.