Περίληψη διδακτορικής διατριβής Βασιλικής Τζαβάρα

«Εισαγωγή στη «Νέα Ψηφιακή Εποχή» της μετά covid-19 περιόδου. Μελέτη περίπτωσης ετοιμότητας της κοινωνίας και των μελών της ως προς την Ασφάλεια, την Οικονομία και Μετασχηματισμούς των διαπροσωπικών σχέσεων».

Η Τεχνολογική επανάσταση έχει ήδη επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία και η πιθανή μελλοντική εξέλιξη της τεχνολογίας αναμένεται να είναι καθοριστική στη «Νέα Ψηφιακή Εποχή». Στις αρχές του έτους που διανύουμε βρεθήκαμε αντιμέτωποι σε μια αναπάντεχη πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19), κατά την οποία ήρθαν στην επιφάνεια οι δυνατότητες της τεχνολογίας για την προσπάθεια ομαλοποίησης της κανονικότητας στη λειτουργία της κοινωνίας μας. Οι τομείς που πειραματικά ωφελήθηκαν αφορούν κυρίως: ·        την εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών (εξ αποστάσεως), ·        την εργασία με την παροχή της από απόσταση (τηλεργασία) για το μεγαλύτερο μέρος του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,  ·        το δημόσιο και την δυνατότητα εξυπηρέτησης πολιτών σε θέματα που μέχρι πρότινος απαιτούσε φυσική παρουσία του πολίτη (υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά εγγυτέρων, πιστοποιητικά δημοσίευσης διαθήκης κ.α.).·        τη διατήρηση της ρουτίνας των ανθρώπων και την εξάλειψη της συναισθηματικής φόρτισης από την απομόνωση και τον υποχρεωτικό εγκλεισμό κατ΄ οίκον, μέσω της διαδικτυακής επικοινωνίας (messenger, viber, skype κ.α.).·        τη συνεχή ενημέρωση των ανθρώπων μέσω social media, blogs.·        την διαχείριση των οικονομικών ζητημάτων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών (πληρωμές λογαριασμών, μεταφορές χρημάτων κ.α.).·        τον έλεγχο με drones για την ασφάλεια αποφυγής συγχρωτισμού σε σημεία ενδιαφέροντος.·        τις δυνατότητες των εκτυπωτών 3D για την εκτύπωση προϊόντων μάσκας ατομικής προστασίας προσώπου.Τα ενδεικτικά αυτά οφέλη της τεχνολογίας σε μια δύσκολη χρονική περίοδο αποτέλεσαν την οικειοποίηση των ανθρώπων με τις τεχνολογικές δυνατότητες. Δεν σημαίνει όμως, ότι δεν παρατηρήθηκαν αμφιβολίες ως προς την ορθή χρήση και τις συνέπειες που μπορεί να προκληθούν στο μέλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται: ·        Κυβερνοασφάλεια και τρόπος μεταφοράς απόρρητων στοιχείων προκειμένου να εργαστούν οι υπάλληλοι του Δημόσιου τομέα εξ αποστάσεως.·        επίδραση σε διαδικασίες διοίκησης και λήψης αποφάσεων.·        Καθοδήγηση της κοινής γνώμης μέσω social media.·        επίπτωση στο περιβάλλον δαπανώντας τόση ενέργεια.·        παιδικός και εφηβικός εθισμός στη χρήση κινητών τηλεφώνων.·        επιπτώσεις στην υγεία (πχ. σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, ξηροφθαλμία, ημικρανίες και σοβαροί πονοκέφαλοι, προβλήματα και πόνοι στη μέση, διαταραχές του ύπνου) .Για να καταφέρει το σύνολο της κοινωνίας να εισέλθει και να επωφεληθεί από το μελλοντικό ψηφιακό κόσμο με την αξιοποίηση των επερχόμενων  δυνατοτήτων των τεχνολογικών επιτευγμάτων, θα πρέπει να εξαλειφθεί ο ηλεκτρονικός αναλφαβητισμός. Θα πρέπει λοιπόν, να αναλυθεί περαιτέρω κατά πόσο είναι εφικτό και να υπολογιστεί η χρονική διάρκεια που απαιτείται για τη δυνατότητα συμμετοχής του συνόλου της κοινωνίας στις ψηφιακές δυνατότητες. Σημαντικό όφελος διαφαίνεται ότι θα έχει η υγεία με τις τεχνολογίες που ήδη χρησιμοποιούνται και με νέες τεχνολογίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Αναφορικά με τις τεχνολογίες αυτές είναι η Τηλεϊατρική που Αφορά την εξ’ αποστάσεως διάγνωση και θεραπεία των ασθενών, η Απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενούς (RPM) και η Τεχνητή νοημοσύνη (AI) που κερδίζει όλο και πιο πολύ έδαφος. Δεν ξεχνάμε βέβαια και την συμβολή της τεχνολογίας στην ερευνητική δραστηριότητα (π.χ. ανακάλυψη φαρμάκων).   Στον τομέα της Οικονομίας και δεδομένου ότι η συνεχόμενη χρήση των τεχνολογιών θα φέρει την παγκοσμιοποίηση, σημαντικό ρόλο έχει η χρήση της τεχνολογίας blockchain με επικρατέστερο ψηφιακό νόμισμα να είναι το Bitcoin.Καθώς λοιπόν η κοινωνία δείχνει να εξελίσσεται προς το καλύτερο με τη χρήση της Τεχνολογίας, παραμένει αμφίβολη η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους ως μέλος μιας κοινωνίας και συγκεκριμένα για θέματα που αφορούν την κοινωνική απομόνωση, την επίδραση των σχέσεων μεταξύ των ατόμων, την ψυχολογία τους, την ανατροφή των παιδιών και την λειτουργία μιας οικογένειας ως μέρος της κοινωνίας. Επιπρόσθετα, παραμένει αναπάντητο το ερώτημα αν στο μέλλον ο άνθρωπος θα μπορεί να προστατέψει τα προσωπικά του δεδομένα και αν θα «παρακολουθείται» κατά κάποιο τρόπο προκειμένου να οδηγηθεί στο σύνολο της πλειοψηφίας ή τέλος πάντων στο σύνολο των ιδεολογιών και των αντιλήψεων που πιθανώς να  στρατολογείται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.Τέλος, η Κυβερνοασφάλεια ήταν, είναι και θα είναι ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας. Με την σταδιακή μετάβαση της Κυβέρνησης και των εκάστοτε εποπτευόμενων φορέων της, πρέπει να διασφαλίζεται ανελλιπώς η ασφάλεια των συστημάτων και των αρχείων της. Το έργο αυτό έχει αναλάβει η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας, η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και καταρτίζει την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας, στην οποία καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες και τα μέτρα πολιτικής και κανονιστικής ρύθμισης, με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τα συστήματα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής σε εθνικό επίπεδο. Στην παρούσα προτεινόμενη εργασία, πρόκειται να παρουσιαστούν μελλοντικά ζητήματα της χρήσης της νεοεισερχόμενης Τεχνολογίας και την επίδραση τους σε τομείς ουσιαστικούς για την ομαλή συνέχιση λειτουργίας της Κοινωνίας. Θα γίνει προσπάθεια προσέγγισης του μελλοντικού μοντέλου του ανθρώπου και κατά πόσο πρόκειται να υπάρξει η κοινωνία ως ένα παγκόσμιο ενιαίο σύνολο με τα υποσύνολα της. Επίσης, θα γίνει μια έρευνα για την μελλοντική ή όχι επανάσταση της οικονομίας με τη χρήση ψηφιακών κρυπτονομισμάτων. Κατά πόσο δηλαδή μπορεί ως μέσο συναλλαγής να επικρατήσει το ψηφιακό κρυπτονόμισμα και ποια θα είναι τα οφέλη του για τον άνθρωπο και για το σύνολο της κοινωνίας. Τέλος, θα αναπτυχτούν οι προτεινόμενες λύσεις για την διατήρηση της Κυβερνοασφάλειας του Ελληνικού κράτους ενόψει των επερχόμενων αλλαγών που αφορούν την ψηφιακή εποχή.  Είναι γνωστό ότι οι κίνδυνοι είναι πολλοί στον Κυβερνοχώρο και ως εκ τούτου απαιτείται αξιολόγηση των κινδύνων αυτών και στρατηγική αντιμετώπισης τους. Ειδικότερα, στη μετά covid-19 περίοδο, η ανάγκη ασφάλειας κρίνεται επιτακτική.

Η Μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει αναφορά και ανάλυση των τεχνολογιών που θα επηρεάσουν στο μέλλον τη συμπεριφορά του ανθρώπου ως μέλος μιας κοινωνίας, τον τρόπο λειτουργίας της καθημερινότητας του ανθρώπου (διαδικτυακές αγορές, εκπαίδευση εξ αποστάσεως, κοινωνικές σχέσεις, εργασία εξ αποστάσεως κ.α.). Θα ακολουθήσει μια έρευνα κατά πόσο οι Τεχνολογία θα επηρεάσει κάποια επαγγέλματα και πως μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να γεννηθούν νέα επαγγέλματα.

Στον τομέα της οικονομίας θα ακολουθηθεί η μεθοδολογία ανάλυσης της εξόρυξης κρυπτονομισμάτων και θα ακολουθήσει έρευνα για την δυνατότητα επικράτησης του ψηφιακού νομίσματος ως αποκλειστικό παγκόσμιο μέσο συναλλαγής. Παράλληλα θα ερευνηθεί αν αρκούν οι ενεργειακοί πόροι για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων και την ασφάλεια που μπορεί να παρέχεται στο κράτος για τον έλεγχο των συναλλαγών. 

Τέλος, σχετικά με την Κυβερνοασφάλεια, θα αναλυθούν οι υπάρχουσες υποδομές και η κατάρτιση του προσωπικού προκειμένου να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης της ασφάλειας στη διακίνηση απόρρητων εγγράφων, στην διαδικτυακή επίθεση/τρομοκρατία και θέματα που θα προκύψουν κατά την έρευνα.

Συνοψίζοντας η προτεινόμενη εργασία αναμένεται να αναδείξει τα οφέλη αλλά και τα προβλήματα που δύναται να παρουσιαστούν από την ταχύτατα αναπτυσσόμενη εξέλιξη της Τεχνολογίας. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα της Covid-19 εποχής κρίνεται απαραίτητη η επιτάχυνση μετάβασης των ανθρώπων και της κοινωνίας γενικότερα στη χρήση των νέων τεχνολογιών προκειμένου να εισέλθουμε στη «Νέα ψηφιακή Εποχή».