Περίληψη διδακτορικής διατριβής Γεώργιου Κόρμπου

Μηχανισμοί Προστασίας από Επιθέσεις σε Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα μέσω χρήσης Κοινωνικής Μηχανικής (social engineering)

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, συμπεριλαμβάνοντας τόσο το διαδίκτυο όσο και τα προηγμένα ψηφιακά συστήματα που χρησιμοποιούμε όλοι μας σε καθημερινή βάση με σκοπό να απλουστεύσουμε την καθημερινότητας μας, έχουν συμβάλει στη δημιουργία νέων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και πολλές διαδικτυακές υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγές άντλησης μαζικής πληροφορίας για κακόβουλους σκοπούς. Λόγω της εύκολης πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του κινητού μας, αλλά και της αφέλειας αρκετών χρηστών, προσωπικά δεδομένα, προσωπικές μας συζητήσεις, προτιμήσεις μας και τα μέρη που κάποιοι συχνάζουν, μπορεί ήδη να είναι αποθηκευμένα σε κάποια βάση δεδομένων όπου έχουν πρόσβαση τρίτοι. Για να προστατευθεί ένα μεγάλο ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου, συντάχθηκε ο καινούργιος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που προστατεύει το χρήστη, βάζοντας υψηλά πρόστιμα σε τρίτους που θα αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα χρηστών με μη ηθικό τρόπο. Αυτό όμως είναι ένα μέρος του προβλήματος, γιατί στην πραγματικότητα, τα προσωπικά μας δεδομένα τα δημοσιοποιούμε οι ίδιοι. Στόχος της προτεινόμενης έρευνας είναι η μελέτη αυτόνομων συστημάτων, διατραπεζικών και οικονομικών συστημάτων, αστικών συστημάτων και κοινωνικών δικτύων με σκοπό την ανάδειξη, πρόταση, σχεδιασμό και δημιουργία, εργαλείων που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος.