«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ»

«Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση και τις Οδηγίες εφαρμογής της, αναστέλλεται άμεσα η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης, τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών φοιτητών, σε όλους τους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ.»

 Για τις οδηγίες πατήστε εδώ.

el_menu