Πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΠΣ 5033193 (ΕΣΠΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20

(ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ Π.Ε.)

el_menu