Πρακτική Άσκηση

Πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ βρίσκονται στο eclass στο μάθημα Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ (EEE204).

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20 (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΠE). (doc)

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19 (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ TE). (pdf)

Αίτηση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης-ΤΕΙ. (doc)

Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης

Τροποποιητική σύμβαση πρακτικής άσκησης

el_menu