ΠΜΣ «Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας»: ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το ΠΜΣ «Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας» απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς τα ενδιαφερόμενα μέλη του Τμήματος, διδάσκοντες και φοιτητές, για την παρακολούθηση των παρουσιάσεων των Τεχνικών Αναφορών Α εξαμήνου του ΠΜΣ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα (Αίθουσες ΖΒ009, ΖΒ010).

Για το πρόγραμμα εξετάσεων πατήστε εδώ.

el_menu