Διόρθωση σε Αριθμούς Πρωτοκόλλων αιτήσεων υποψηφίων Α.Υ.

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι αναρτήθηκαν διορθωμένοι πίνακες αξιολόγησης των Α.Υ. γιατί διαπιστώθηκε λάθος στον ΑΠ πέντε αιτήσεων.
Η διόρθωση αφορά αποκλειστικά τον ΑΠ των αιτήσεων 2068/13-1-2020, 1048/10-1-2020, 2060/13-01-2020, 832/09.01.2020, 1046/10-01-2020 και δεν έχει γίνει οποιαδήποτε άλλη αλλαγή ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία των πινάκων.

  1. Πίνακας τυπικών προσόντων υποψηφίων Α.Υ. (7/2/2020) 
  2. Πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων Α.Υ. ανά γνωστικό αντικείμενο (7/2/2020)

el_menu