ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ


Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 δεν θα πραγματοποιηθούν οι ακαδημαϊκές, διοικητικές και λοιπές δραστηριότητες του ΠΑ.Δ.Α.

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

el_menu