ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19

Σας ενημερώνουμε ότι για τους φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, θα είναι δυνατή η υποβολή των δηλώσεων συγγραμμάτων μέχρι και την Τρίτη 21 Μαϊου 2019.

Διευκρινίζουμε ότι η διανομή των δηλωθέντων συγγραμμάτων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

el_menu