Επίσκεψη προσκεκλημένου ερευνητή στα πλαίσια του Erasmus

Στα πλαίσια του Erasmus θα επισκεφθεί το Πανεπιστήμιό μας ο Prof. Zsigmond ZETENYI από το University of Oradea, Romania.

Ο αναφερόμενος επιστήμονας θα δώσει δύο διαλέξεις σε θέματα του ερευνητικού του πεδίου ως ακολούθως:

Climate Change - Alibi for Skeptically Interrogating Nature with a Fine Understanding of the Human Fallibility

Δευτέρα 20 Μαΐου 2019, ώρα 11:00, Αίθουσα Β116, Κτίριο Β, Πανεπιστημιούπολη 2

Wanted: Energy Miracles

Τρίτη 21 Μαΐου 2019, ώρα 09:00, Αίθουσα Β116 Κτίριο Β, Πανεπιστημιούπολη 2

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να παρακολουθήσουν τις αναφερόμενες ομιλίες, οι οποίες θα παρουσιάσουν μια ευρύτερη επισκόπηση των σχετικών επιστημονικών πεδίων.

el_menu