Παράταση δηλώσεων χειμερινού εξαμήνου 2018-2019

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να ολοκληρώσουν τη δήλωση μαθημάτων μέχρι τη Κυριακή 05.05.2019, επιλέγοντας μαθήματα σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος.

Σύμφωνα με απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος 7/18.04.2019 θα ληφθεί πρόνοια ώστε να μην χαθούν οι προβιβάσιμοι βαθμοί σε μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί.