Δήλωση μαθημάτων για τους φοιτητές που προέρχονται από το πρώην ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Ενημερώνονται οι φοιτητές που προέρχονται από το πρώην ΤΕΙ Αθήνας ότι μπορούν να κάνουν δήλωση μαθημάτων από 17.04.2019 έως 21.04.2019

σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί http://eee.uniwa.gr/el/hidden-menu/482- winterreg-220319.