Αίτηση αλλαγής τμήματος θεωρητικού μέρους μαθήματος

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να αλλάξουν τμήμα στο θεωρητικό μέρος κάποιου μαθήματος να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες, και αν εμπίπτουν στην κατηγορία αυτών που έχουν δικαίωμα να αλλάξουν τμήμα, να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την καταθέσουν στην Γραμματεία μέχρι την Παρασκευή 5/4/2019. Οποιαδήποτε σχετική ενέργεια είχαν κάνει μέχρι σήμερα ανεξάρτητα από την απάντηση που έχουν λάβει από τους διδάσκοντες δεν ισχύει.