Έναρξη Εργαστηριακού Μέρους Μαθήματος "Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις"

Τα μαθήματα για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος "Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις" θα γίνονται ανά δύο εβδομάδες, στην αίθουσα Β119.   

Οι ομάδες με μονή αρίθμηση θα ξεκινήσουν πρώτες τα μαθήματα και οι ομάδες με ζυγή αρίθμηση θα ακολουθήσουν.
Οι μονές ομάδες θα ξεκινήσουν τα μαθήματα τους την ερχόμενη εβδομάδα (03-04/03/20) ενώ οι ζυγές θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα (10-11/03/20).

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν γραφτεί σε κάποια ομάδα να γραφτούν άμεσα μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle (https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=215), επιλέγοντας μέσω του πεδίου "Ομάδες Εργαστηρίου" το επιθυμητό δίωρο παρακολούθησης.

el_menu