Πλατφόρμα διαχείρισης φοιτητικών εργασιών του εργαστηρίου CONSERT

To εργαστήριο CONSERT ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας παρακολούθησης και διαχείρισης εργασιών φοιτητών/τριών οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασίες με επιβλέποντες μέλη του εργαστηρίου.

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για πτυχιακή ή διπλωματική εργασία, μπορούν να επισκεφθούν την πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου (https://consert.eee.uniwa.gr ) στο μενού education -> available projects (*) και:

  • Να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες εργασίες,
  • Να αναζητήσουν εργασία στη βάση keywords,
  • Nα ενημερωθούν για τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας,
  • Να έχουν πρόσβαση σε template για την μορφοποίησή της,
  • Να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ώστε να πληροφορηθούν περισσότερα και να έρθουν σε επικοινωνία με τον αντίστοιχο διδάσκοντα.

Στην περίπτωση που αναλάβουν κάποια εργασία, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα για παρακολούθηση και διαχείρισή της μέσω της δημιουργίας λογαριασμού, μέσω του οποίου θα υπάρχει:

  • Αναζήτηση σχετικού υλικού από άλλες εργασίες οι οποίες έχουν εκπονηθεί στο εργαστήριο,
  • Επικοινωνία με τον επιβλέποντα (και τους ερευνητές του εργαστηρίου οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή, εφόσον η εργασία εκπονείται στο πλαίσιο έρευνας για κάποιο ερευνητικό έργο),
  • Κοινόχρηστο αποθετήριο υλικού.

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ’ ευθείας η διεύθυνση  http://greyliterature.consert.eee.uniwa.gr/ (*), ενώ σύντομα αναμένεται να προστεθούν και άλλα θέματα στα ήδη υπάρχοντα.

 

* σε περίπτωση που η σελίδα δεν ανοίξει, δοκιμάστε με firefox, καθώς, μέχρι την ενσωμάτωση δυνατότητας επικοινωνίας με τη σελίδα πάνω από https, κάποιοι web browsers ενδεχομένως να παρουσιάσουν πρόβλημα (ορισμένες φορές ο chrome για παράδειγμα, θα δοκιμάσει αυτόματα να μετατρέψει το http de https στο URL).

el_menu