Εργαστήριο Β.Η.Ε. - Ενημέρωση-παραλαβή σημειώσεων

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν κάνει εγγραφή στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ" όπως προσέλθουν την Τετάρτη (23/10/2019) και Πέμπτη (24/10/2019) (στα δίωρα που έχουν εγγραφεί) στην αίθουσα Β122 για ενημέρωση και παραλαβή σημειώσεων.

Η παρουσία είναι υποχρεωτική και θα κρατηθούν παρουσίες

el_menu