Νέα ημερομηνία εξέτασης μαθήματος "Μικροκύματα ΙΙ"

Η εξέταση του μαθήματος Ζ-Β.5-2 "Μικροκύματα ΙΙ" θα πραγματοποιηθεί την 
Πέμπτη 18/7/2019 στις 19:00 στην αίθουσα ΖΒ002

el_menu