ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΓΓΛΙΚΑ Ι & ΙΙ

Απαλάσσονται από τα ΑΓΓΛΙΚΑ Ι & ΙΙ  οι φοιτητές που βρίσκονται στην συνημμένη λίστα.
Αφορά σε όσους υπέβαλλαν αίτηση κατά την διάρκεια του Εαρινού εξαμήνου 2019

el_menu