Εξέταση εργαστηρίου "Οπτικές Επικοινωνίες"

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την ώρα του εργαστηριακού μαθήματος:
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 και ώρα 09:00 σε αίθουσα του ισογείου του κτηρίου ΖΒ. 

el_menu