Ενημέρωση για εξετάσεις εργαστηρίου ΨΕΣ (φοιτητές που προέρχονται από το πρόγραμμα σπουδών του πρώην ΤΕΙ-Αθήνας και έχουν την ένδειξη Χ.Π)

  1. Οι εξετάσεις του εργαστηρίου ΨΕΣ των φοιτητών/τριών που έχουν την ένδειξη Χωρίς Παρακολούθηση (Χ.Π) και προέρχονται από το πρόγραμμα σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας θα διεξαχθούν την Τετάρτη 26.6.2019 στην αίθουσα ΖΒ208 του κτηρίου Ζ της Πανεπιστημιούπολης 2.
  1. Ώρες εξέτασης:
  2. 13:05-13:20, (15 άτομα)
  3. 13:25-13:40, (15 άτομα)
  4. 13:45-14:00, (15 άτομα)
  1. Διάρκεια εξέτασης: 15 λεπτά.
  1. Τρόπος εξέτασης: Στο χαρτί (γραπτώς).
  1. Ύλη εξέτασης (ότι αντιστοιχεί στην παλαιά ύλη του εργαστηρίου ΨΕΣ από το πρόγραμμα σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας).

Εκ των διδασκόντων του εργαστηρίου,

Δρ. Ηλίας Ζώης

Επίκουρος Καθηγητής

el_menu