ΨΕΣ - Εργαστήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2018-19 ΕΑΡΙΝΟ Α

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου Ψ.Ε.Σ των φοιτητών/τριών που έχουν την ένδειξη Χωρίς Παρακολούθηση (Χ.Π) και προέρχονται από το πρόγραμμα σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ θα διεξαχθούν την Τετάρτη 26.6.2019 στην αίθουσα ΖΒ208 του κτηρίου Ζ της Πανεπιστημιούπολης 2, στις 14:00-15:00, με γραπτό τεστ στην ύλη που διδάχθηκε κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18 στο ΤΕΙ Πειραιά (διδάσκουσα: Μ. Ραγκούση). Θα εξεταστούν όλες οι ασκήσεις στον DSP TMS320C5505 της Τ.Ι. όπως διδάχθηκαν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ - 14.00 και όχι π.χ. 14.30...

Η διδάσκουσα,

Μ.Ραγκούση

el_menu