ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ-Ι (Ε): ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΟΔΟΣ

Η δεύτερη πρόοδος του εργαστηρίου θα δοθεί την εβδομάδα 17-21/6. Οι φοιτητές θα εξεταστούν την ημέρα και στο δίωρο που παρακολουθούν στην αίθουσα του εργαστηρίου ΖΒ209.

el_menu