Ανακοίνωση Εισαγωγή στα Στοιχεία και στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ανακοινώνεται, στους φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ότι, λόγω προβλήματος υγείας του διδάσκοντος, το μάθημα «Εισαγωγή στα Στοιχεία και στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας» της Παρασκευής, 24ης Μαΐου 2019, και για τα Τμήματα Δ1 και Δ2, αναβάλλεται. Η ημέρα της αναπλήρωσης του μαθήματος θα οριστεί από τον διδάσκοντα.

el_menu