Ανακοίνωση Σ.Η.Ε. Ι

Ανακοινώνεται, στους φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ότι, λόγω προβλήματος υγείας του διδάσκοντος, το μάθημα «Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι» της Πέμπτης, 23ης Μαΐου 2019, αναβάλλεται.

Η ημέρα της αναπλήρωσης του μαθήματος θα οριστεί από τον διδάσκοντα.

el_menu