Ανακοίνωση Εργαστηρίου Ψηφιακά Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα

Την Τετάρτη 22/5 13.00 – 16.00 θα διεξαχθεί Εργαστηριακή Άσκηση για τα Ψηφιακά Ραδιοτηλεοπτικά Συστήματα στην αίθουσα ΖΒ205.

el_menu