Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές ότι το μάθημα Σύγχρονα 
Λειτουργικά Συστήματα δεν θα προσφερθεί το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.