Ανακοίνωση Μικροκύματα-Ι: Πρώτη Πρόοδος

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τους βαθμούς. Οι φοιτητές που δεν έχουν δώσει την 1η Πρόοδο και δεν έχουν επικοινωνήσει με τους διδάσκοντες καλούνται

να επικοινωνήσουν άμεσα για να οριστεί ημερομηνία αναπλήρωσης.

ΒΑΘΜΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΑΡΙΝΟ 2018-19