Μικροκύματα - Ι (Εργ.)

Την Τρίτη 16/4, Τετάρτη 17/4 και Πέμπτη 18/4, τις αντίστοιχες ώρες των τμημάτων, θα γίνει εξέταση της πρώτης προόδου στο εργαστήριο.

Από το εργαστήριο