ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ-Ι (Ε)

Τμήμα για επαναληπτικούς φοιτητές. Όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει το αντίστοιχο εργαστήριο στο παρελθόν, αλλά δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό μπορούν να έρχονται κάθε Πέμπτη 13-15 στη αίθουσα ΖΒ209 για επίδειξη των πειραματικών διατάξεων και απορίες. Για όποιες απλές απορίες μπορούν να έρχονται όλες τις ώρες του εργαστηρίου.

Από το εργαστήριο.