Εγγραφή φοιτητών στο μάθημα Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων (Θεωρητικό και Εργαστηριακό μέρος)

Με στόχο την καλύτερη οργάνωση του μαθήματος στο e-class δημιουργήθηκε ένα νέο μάθημα στο οποίο περιλαμβάνεται τόσο το θεωρητικό όσο και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το θεωρητικό μέρος του μαθήματος Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων και έχουν ήδη εγγραφεί στα μαθήματα που υπήρχαν ξεχωριστά για τα τμήματα Δ1, Δ2 και Δ3 και εγγραφούν στην αντίστοιχη ομάδα του θεωρητικού μέρους του νέου μαθήματος. Το υλικό των ξεχωριστών μαθημάτων θα μεταφερθεί στο νέο και ακολούθως θα διαγραφεί από το e-class. Στο νέο μάθημα όλοι οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δουν το υλικό όλων των ομάδων χωρίς να κάνουν ξεχωριστή εγγραφή σε κάθε ομάδα. Επομένως, αρκεί να εγγραφείτε μόνο στην ομάδα που ανήκετε σύμφωνα με την αλφαβητική κατανομή που έχει γίνει από την Γραμματεία.

Καλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος να εγγραφούν μέχρι την Παρασκευή 29/3/2019 και ώρα 10:00 π.μ. σε ένα και μόνο ένα εργαστηριακό τμήμα. Πολλαπλές εγγραφές θα διαγράφονται από τους διδάσκοντες από όλα τα τμήματα.

Όσοι φοιτητές έχουν κατοχυρώσει το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος από το πρόγραμμα σπουδών του πρώην τμήματός τους σύμφωνα με τους πίνακες αντιστοιχίσεων δεν χρειάζεται να το δηλώσουν. Οι βαθμοί τους θα αναζητηθούν από την Γραμματεία. Οσοι οφείλουν μόνο την τελική εξέταση μπορούν αν το επιθυμούν να μην το παρακολουθήσουν και θα κληθούν στο τέλος του εξαμήνου να δηλώσουν συμμετοχή στην τελική εξέταση.