Ανακοίνωση Εργαστηρίου Προηγμένα ΣΑΕ

Παρακαλούνται οι σπουδαστές που έχουν δηλώσει το εργαστήριο Προηγμένα ΣΑΕ να προσέλθουν την Τρίτη 26 Μαρτίου , ώρα 15:30, στην αίθουσα 118 ,Β κτήριο, για ενημέρωση και παραλαβή σημειώσεων. Θα γίνει διαχωρισμός ομάδων και θα ληφθούν παρουσίες.