Μικροελεγκτές - Ενσωματωμένα Συστήματα

Όλες οι ανακοινώσεις του μαθήματος καθώς οι εγγραφές του σχετικού εργαστηρίου θα πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος στο eclass: https://eclass.uniwa.gr/courses/EEE280/ Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να ενημερώνονται μέσω της προαναφερόμενης ιστοσελίδας.